cykl życia lasu

Las i zmiany klimatu

Las i zmiany klimatu   ________

Las i zmiany klimatu

Dla lasu coraz większe znaczenie ma zmieniający się klimat.
Zachodzące zmiany klimatyczne wymuszają odpowiedni dobór gatunków drzew, tak aby były one w stanie poradzić sobie z zachodzącymi w przyrodzie zmianami.
Przed podjęciem właściwych rozwiązań związanych z wybraniem odpowiedniej drogi hodowlanej stoją leśnicy. Mogą się przyczynić do wydajności roślin pod względem ekologicznym, ekonomicznym i gospodarczym, a także zwiększyć szansę na przetrwanie zagrożonych gatunków. Działania człowieka zdecydowanie wpływają na zmiany klimatu. Prognozuje się wzrost wpływu czynników globalnej zmiany, dlatego potrzebne jest pogłębianie wiedzy na temat przyszłych reakcji gatunków przypuszczalnie zagrożonych, ze słabymi zdolnościami do naturalnych odnowień, aby można było podejmować konkretne działania w celu ochrony populacji i ekosystemów. 

drewno   ________

drewno

Drewno jest produktem niezwykle cennym, zarówno pod względem ekologicznym, jak i gospodarczym. Jest surowcem w pełni odnawialnym i to w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej.

Chętnie korzystamy z jego walorów i dbamy o przyszłe pokolenia, aby też mogły korzystać z jego właściwości.

dowiedz się więcej
Copyright © 2022 akedo created by akedo