cykl życia lasu

Trwałość obszarów leśnych

Zrównoważona gospodarka leśna   ________

Zrównoważona gospodarka leśna

Leśnicy starają się pogodzić wszystkie oczekiwania wobec lasu bez szkody dla przyrody. Kształtują strukturę lasów i ich wykorzystanie. Musi to być robione w takim tempie i w taki sposób, żeby móc zapewnić trwałe zachowanie ich bioróżnorodności, wysokiej produkcyjności i zdolności do regeneracji, a także zachowania teraz i w przyszłości wszystkich funkcji. 

Korzystanie z lasu w sposób zrównoważony pozwala na zaspokajanie teraźniejszych potrzeb społeczeństwa i umożliwia pozostawienie ich przyszłym pokoleniom w możliwie jak najlepszym i nie gorszym stanie od obecnego. 

drewno   ________

drewno

Drewno jest produktem niezwykle cennym, zarówno pod względem ekologicznym, jak i gospodarczym. Jest surowcem w pełni odnawialnym i to w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej.

Chętnie korzystamy z jego walorów i dbamy o przyszłe pokolenia, aby też mogły korzystać z jego właściwości.

dowiedz się więcej
Copyright © 2022 akedo created by akedo