cykl życia lasu

planowanie

planowanie   ________

planowanie

Dla zachowania trwałości obszarów leśnych istotna jest odpowiednia gospodarka obszarami leśnymi. 
Musimy zwracać uwagę na odpowiednie dbanie o poszczególne fazy wzrostu lasu, w tym o nowe nasadzenia.
Chcemy, aby kolejne pokolenia też mogły korzystać z tak wspaniałego produktu, jakim jest drewno i jego możliwość wykorzystania gospodarczego przy tym, również niezwykle istotne, a może jeszcze ważniejsze, są walory ekologiczne obszarów leśnych, a w szczególności duże znaczenie ma starodrzew.

Dbamy o kolejne pokolenia.

 

 

 

drewno   ________

drewno

Drewno jest produktem niezwykle cennym, zarówno pod względem ekologicznym, jak i gospodarczym. Jest surowcem w pełni odnawialnym i to w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej.

Chętnie korzystamy z jego walorów i dbamy o przyszłe pokolenia, aby też mogły korzystać z jego właściwości.

dowiedz się więcej
Copyright © 2022 akedo created by akedo