cykl życia lasu

Warstwy lasu

Warstwy lasu   ________

Warstwy lasu

W lesie, mimo że zwykle wyobrażamy go sobie jako całość, możemy wyróżnić poszczególne piętra, zwane warstwami lasu.

Pierwszą, najniższą jest ściółka, na którą składają się opadłe liście, igliwie, gałęzie, kawałki kory. Ściółka jest miejscem życia wielu organizmów.

Nad ściółką znajduje się runo leśne, czyli dolna warstwa lasu, w której skład wchodzą: mchy, porosty, rośliny zielone, grzyby, korzystają z niej zarówno ludzie, jak i zwierzęta.

Natomiast warstwa krzewów i niskich drzew, nosi nazwę podszytu.
Jest to warstwa spełniająca funkcję ochronną dla gleby.

Najwyższą warstwę stanowią korony drzew, w których toczy się życie wielu gatunków zwierząt.

 

drewno   ________

drewno

Drewno jest produktem niezwykle cennym, zarówno pod względem ekologicznym, jak i gospodarczym. Jest surowcem w pełni odnawialnym i to w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej.

Chętnie korzystamy z jego walorów i dbamy o przyszłe pokolenia, aby też mogły korzystać z jego właściwości.

dowiedz się więcej
Copyright © 2022 akedo created by akedo